«ΥΠΗΡΞΑΝ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΓΙΓΑΝΤΙΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ; ΑΡΧΑΙΕΣ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ»

«ΥΠΗΡΞΑΝ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΓΙΓΑΝΤΙΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΤΗΝ 
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ; ΑΡΧΑΙΕΣ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ» 

 Στὸ Ἵδρυμα Ἰωάννου Πασσᾶ ( Εὐελπίδων καὶ Κυψέλης 1) τὴν Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2015 καὶ ὥρα 7,30 μ.μ., θὰ γίνῃ ὁμιλία ἀπὸ τὸν ἱστορικὸ συγγραφέα καὶ ἐρευνητὴ Κωνσταντῖνο Ποταμιᾶνο μὲ ἕνα πολὺ ἐνδιαφέρον καὶ ἐπίκαιρο θέμα γιὰ τοὺς Γίγαντες καὶ γενικώτερα τὴν ὕπαρξι γιγαντίων ἀνθρώπων στὴν ἀρχαιότητα καὶ στοὺς νεωτέρους χρόνους. 

Θὰ παρουσιασθοῦν ἀρκετὰ στοιχεῖα γιὰ τὸ θέμα αὐτὸ ἐνῶ θὰ ὑπάρχῃ καὶ περιωρισμένος ἀριθμὸς ἀντιτύπων τοῦ βιβλίου ποὺ ἔχει συγγράψει ὁ Κων/νος Ποταμιᾶνος γιὰ τοὺς Γίγαντες ἀλλὰ καὶ γενικώτερα σχετικῶν καὶ ἄλλων βιβλίων τοῦ συγγραφέως γιὰ τὴν ἀρχαιότητα, γιὰ ὅσους καὶ ὅσες ἐνδιαφέρονται νὰ τὰ ἀγοράσουν σὲ πολὺ προσιτὲς τιμές. 

 Εἴσοδος ἐλεύθερη. 

 Γιὰ περισσότερες πληροφορίες μπορεῖτε ν᾽ ἀπευθύνεσθε στὸ τηλέφωνο: 6985784248