ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΓΙΓΑΝΤΩΝ, ΤΩΝ ΚΥΚΛΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΙΘΙΚΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΓΙΓΑΝΤΩΝ, ΤΩΝ ΚΥΚΛΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΙΘΙΚΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΙΝΙΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΚΟΣΠΙΤΩΝ-ΠΡΟΒΟΛΗ ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΑΚΟΣΠΙΤΑ ΤΩΝ ΣΤΥΡΩΝ 

 Τὴν Παρασκευὴ 18η Δεκεμβρίου 2015 καὶ ὥρα 7,30μ.μ. στὸ Ἵδρυμα Ἰωάννου Πασσᾶ-Κυψέλης καὶ Εὐελπίδων 1, ἀπέναντι ἀπὸ τὸ «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ», μετὰ τὴν Κοδρικτῶνος- ὁ ἱστορικὸς συγγραφέας καὶ ἐρευνητὴς Κωνσταντῖνος Ποταμιᾶνος θὰ κάνῃ προβολὴ φωτογραφιῶν ἀπὸ τὸν κόσμο τῶν Γιγάντων, τῶν κυκλωπείων καὶ μεγαλιθικῶν κτισμάτων, τοῦ τύμβου τοῦ γιγαντίου Ἀνταίου καὶ τοῦ σπηλαίου τοῦ Ἡρακλέους ποὺ εὑρίσκονται στὸ σημερινὸ Μαρόκο, τῆς τεράστιας πέτρας μὲ τὰ γιγάντια δακτυλικὰ ἀποτυπώματα στὸ Λύκαιον ὄρος καὶ τῶν αἰνιγματικῶν καὶ μυστηριωδῶν δρακοσπίτων τῆς Εὐβοίας.
Θὰ ἐπακολουθήσῃ προβολὴ βίντεο γιὰ τὰ δρακόσπιτα τῶν Στύρων τῆς Εὐβοίας, ληφθὲν ἀπὸ τὸν κ. Κωνσταντῖνο Ποταμιᾶνο, κατὰ τὴν πρό τινων ἐτῶν ἐπίσκεψί του σ᾽ αὐτά, μὲ πλήρη ἀναφορὰ τῶν ἐκδοχῶν ποὺ ὑπάρχουν γιὰ τὰ μυστηριώδη αὐτὰ κτίσματα. Ἐπισημαίνεται ὅτι θὰ ὑπάρχῃ καὶ περιωρισμένος ἀριθμὸς ἀντιτύπων τοῦ βιβλίου τοῦ Κων/νου Ποταμιάνου «ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑΝΟΙ» στὸ ὁποῖο ὑπάρχουν ἐκτενεῖς ἀναφορές, μὲ στοιχεῖα καὶ πηγές, στὰ προαναφερθέντα θέματα, γιὰ ὅσους καὶ ὅσες
θέλουν νὰ τὸ ἀποκτήσουν σὲ πολὺ προσιτὴ τιμή, καθὼς καὶ ἄλλων βιβλίων τοῦ συγγραφέως. 


Εἴσοδος ἐλεύθερη 

Ἵδρυμα Ἰωάννου Πασσᾶ-Κυψέλης καὶ Εὐελπίδων 1, ἀπέναντι ἀπὸ τὸ «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ»

Γιὰ περισσότερες πληροφορίες μπορεῖτε ν᾽ ἀπευθύνεσθε στὸ τηλέφωνο: 6985784248