Προϋπολογισμός έτους 2017

Προϋπολογισμός έτους 2017

Επισυνάπτεται ο προϋπολογισμός του Ιδρύματος για το έτος 2017


Εδώ είναι το αρχείο του προϋπολογισμού