ΜΑΘΗΜΑΤΑ «ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»

Το μάθημα της Ιστορίας θ᾿ αναφέρεται πάλι σε ένα επίκαιρο θέμα, την Κριμαία. Ειδικώτερα το μάθημα έχει τίτλο: «Κριμαία, μία Ελληνική χερσόνησος. Οι Ελληνικές αποικίες και το βασίλειο του Κιμμερίου Βοσπόρου».

Το μάθημα της Ιστορίας του Ελληνικού Έθνους θα είναι δίωρο κάθε εβδομάδα. Θ᾿ αρχίσουμε από τους προϊστορικούς και μυθικούς χρόνους, και ένα από τα πρώτα δίωρα του μαθήματος αυτού θα είναι αφιερωμένο στην Ατλαντίδα και τα όσα μας πληροφορεί ο μέγας Πλάτων και άλλοι αρχαίοι συγγραφείς. Θα γίνουν εκτενείς αναφορές και στις παραδόσεις άλλων λαών. Στο μάθημα αυτό θα υπάρξουν ειδικά δίωρα αφιερωμένα στην τέχνη, στα δομικά υλικά και τους τρόπους οικοδομήσεως των αρχαίων, στην φιλοσοφία, στην ποίησι, στις επιστήμες και γενικώτερα στο αρχαίο Ελληνικό πνεύμα και στον αρχαίο Ελληνικό πολιτισμό. Η αρχαία τεχνολογία αποτελεί ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο, λόγω της σπουδαιότητός του, θα καλυφθή σε περισσότερα του ενός δίωρα. Η εξιστόρησις των γεγονότων θα γίνη με χρονική σειρά. Θα προηγηθή η Αργοναυτική εκστρατεία, θ᾿ ακολουθήση ο Τρωικός πόλεμος και έπεται συνέχεια. Αν εν τω μεταξύ ανακύψη κάποιο σοβαρό γεγονός σε περιοχή που συνδέεται ιστορικά με τον Ελληνισμό, θα γίνη έκτακτη αναφορά και μάθημα για την περιοχή αυτή. Πάντοτε, σε κάθε δίωρο, θα γίνεται και προβολή φωτογραφιών και χαρτών από το προσωπικό αρχείο του ιστορικού συγγραφέως και ερευνητού Κωνσταντίνου Ποταμιάνου.

Η παρουσίαση των μαθημάτων θα γίνει στις 6 και 7 Οκτώβριου και ώρα 19:00, είσοδος δωρεάν.
Ίδρυμα Ιωάννου Πασσα. Ευελπίδων 1 Κυψέλη Αθηνάς.
Τηλ 2108822872.
Διαδίκτυο: www.ioannispassas.gr