ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέο μουσείο Ευρωπαϊκής και Ανατολικής τέχνης 1984
Ευελπίδων 1
Αθήνα 113 62
τηλ 210-8822-872

Ιδρυτής: Ιωάννης Δ. Πασσάς